#Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Schaalbare dark fiber-infrastructuur helpt veiligheid verhogen

Veiligheidsregio Utrecht moet altijd paraat zijn om op te treden bij een brand, ramp of crisis. Dark fiber van Eurofiber ondersteunt de vitale communicatie-infrastructuur van VRU.

Uitdaging

Tijd en afstand spelen een grote rol bij Veiligheidsregio Utrecht. De organisatie heeft in totaal 80 locaties. Het merendeel van de 2.400 medewerkers bestaat uit vrijwillige brandweermensen. Ze zijn maar 1 avond per week op post, maar VRU moet ze altijd kunnen bereiken. Bij een incident is het essentieel om snel en eenvoudig informatie uit te wisselen.

EF-inzetje-Cc_VRU-2Oplossing

Eurofiber biedt zowel prijstechnisch als kwalitatief de beste oplossing voor de connectiviteit tussen de 10 grootste VRU-locaties. De keuze valt op een combinatie van dark fiber-verbindingen, die de organisatie zelf met 10 Gb/s belicht, en ethernetverbindingen variërend van 100 Mb/s tot 1 Gb/s. De Eurofiber-verbindingen ondersteunen de volledige operationele activiteiten van VRU: van de centrale gegevensuitwisseling tot telefonie.

Voordelen

VRU beschikt over een snel, betrouwbaar en kostenefficiënt communicatienetwerk. Medewerkers kunnen gezamenlijk en individueel applicaties gebruiken en eenvoudig gegevens uitwisselen. Bij een incident kan VRU prioriteit geven aan bepaalde communicatiekanalen en de bandbreedte naar behoefte uitbreiden. De infrastructuur zorgt ook voor een betere samenwerking en een groter saamhorigheidsgevoel binnen VRU.