• Slide

    Slimmere oplossingen door krachten te bundelen

Onze moderne samenleving staat voor grote uitdagingen. Denk aan de impact van het groeiende aantal inwoners op de verkeersdoorstroming, veiligheid, publieke diensten, energievoorziening en de CO2-uitstoot. Technologie biedt de kans om deze uitdagingen op een slimme manier aan te gaan. Dit vereist een integrale aanpak waarbij grensoverschrijdend wordt gedacht.

De bijgevoegde case van de CityBeacon is hier een mooi voorbeeld van. Intelligente en interactieve zuilen waarin onder andere routeinformatie, stadspromotie, straatverlichting en beveiliging zijn samengevoegd om volledig aan te sluiten op de behoeften van burgers en ondernemers. Dit is een van de initiatieven waarin Eurofiber een strategische kennispartner is en verbindt.

Integrale aanpak biedt voordelen

Voor lokale overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers zijn er met een integrale aanpak grote voordelen te behalen.

  • Burgers worden in hun behoeften voorzien door het koppelen van meerdere domeinen als veiligheid, communicatie en informatie in één oplossing.
  • Door ook losse business cases te bundelen worden toekomstvaste oplossingen als glasvezel infrastructuur budgetair haalbaar.
  • Zo maakt technologie het mogelijk om middelen slimmer en efficiënter in te zetten.
  • Dit leidt tot duurzame economische ontwikkeling, meer welzijn en verstandig gebruik en beheer van natuurlijk bronnen: een Smart Society.

Partner in de Smart Society

Vraag via onderstaand formulier een gesprek aan om slimme oplossingen in uw gemeente op te starten.

Aanhef*
Vragen/Opmerkingen