De acht overwegingen voor slim verkeersmanagement

Next Digitale infrastructuur is cruciaal voor smart mobility Prev Open glasvezelinfrastructuur belangrijke basis voor Rotterdamse innovaties Next

In 2025 woont 70 procent van de bevolking in stedelijke gebieden. Dat maakt dat gemeenten steeds slimmer moeten worden om een optimaal leefklimaat voor burgers en bedrijven te kunnen garanderen. Een slimme gemeente gebruikt al haar intelligentie, kennis en kracht, en faciliteert partijen rondom een maatschappelijk probleem om tot een oplossing te komen. Maar waar liggen de voordelen voor gemeenten zelf?

Een smart city is een breed begrip waar verschillende definities voor bestaan. In dit artikel leggen we de nadruk op de verkeersmanagementuitdagingen in een gemeente. Door op een slimme wijze om te gaan met verkeersstromen in een stad, kan een optimale doorstroming worden bereikt. Niet alleen de weg- en waterwegengebruikers profiteren daarvan, ook voor gemeenten zelf zijn er talloze voordelen van dynamisch verkeersmanagement.

1. Kostenbesparing

Door de verschillende verkeersregelinstallaties (VRI’s) in een gemeente op elkaar aan te sluiten en centraal te beheren en besturen, kunnen manuren en kosten worden bespaard. Traditionele VRI’s ontberen een betrouwbare connectiviteit, waardoor apparatuur op locatie moet worden hersteld of onderhouden. Met een centrale controlepost kan veel onderhoud en beheer op afstand plaatsvinden.

Met een verbinding en beheer op afstand zijn incidenten efficiënter op te lossen. Ook is het mogelijk gegevens uit te wisselen om zo op een gehele weg/route de optimale verkeersstromen te bereiken. Het is hierbij van cruciaal belang dat bewuste data (zoals streaming videobeelden) snel en probleemloos de centrale bereiken. Om dat te kunnen garanderen is een snelle, stabiele netwerkverbinding essentieel.

2. Flexibiliteit

Met een verkeersplan waarin alle onderdelen met elkaar zijn gekoppeld, is het eenvoudiger om te reageren op situaties, zoals een ongeluk of werkzaamheden. Als verkeer moet worden omgeleid, kan er dynamisch worden gekozen voor de beste route. Die route kan op zijn beurt ook weer worden ingeregeld op een zwaardere verkeersstroom dan normaal. Daarnaast is het met een dynamisch verkeersmanagementsysteem – gekoppeld via een toekomstbestendige infrastructuur – eenvoudig om andere toepassingen, zoals camera’s (live situaties bekijken), toe te voegen.

3. Meer kennis

Hoe kunnen wij onze dienstverlening op het gebied van afvalophaal verbeteren? Hoe maken wij de stad beter bereikbaar? Hoe kunnen we de openbare verlichting duurzamer maken? Het is een greep uit de vraagstukken waar Nederlandse gemeenten mee te maken hebben.

Door het combineren van allerlei verschillende soorten data (uit sensoren, het verkeersmanagementsysteem, maar ook uit social media) krijgt een gemeente een enorme hoeveelheid aan onschatbare informatie. Met die informatie kunnen de ambtenaren vervolgens gedegen besluiten nemen. Maar een gemeente kan zich bijvoorbeeld ook een nauwkeurig beeld vormen van de manier waarop het verkeer zich door de stad beweegt en op welke momenten er op bepaalde locaties sprake is van verkeerspieken. Daar kan het verkeersplan vervolgens op worden aangepast.

Als er ook een directe koppeling bestaat met bijvoorbeeld de stadsverlichting, dan is het mogelijk om de wegen bij verkeersdrukte extra te verlichten. Verder kunnen parkeertarieven op die manier dynamisch worden bepaald en, niet onbelangrijk, dragen een betere doorstroom en een optimale verkeerspreiding direct bij aan de reductie van CO2-uitstoot.

4. Dynamischer

Een gemeente kan het verkeersmanagementsysteem ook op een intelligente manier koppelen met bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Bussen krijgen op die manier voorrang op spitsstroken en rijbanen zijn al naargelang de drukte bij te schakelen of af te kruisen. Zo is het mogelijk om het gebruik van openbaar vervoer te promoten en meer mensen uit de auto te krijgen. De gemeente kan hierdoor pro-actiever te werk gaan als het gaat om mobiliteit.

Door op een slimme wijze om te gaan met verkeersstromen in een stad, kan een optimale doorstroming worden bereikt. Een glasvezelnetwerk is hiervoor cruciaal

5. Veiligheid

Door VRI’s te koppelen aan camerasystemen is het mogelijk om meer overzicht te krijgen op kruis- en andere verkeerspunten. Ook zijn camera’s te gebruiken voor controle op het rijden door rood licht en werken ze snelheidsmatigend. Datzelfde effect wordt bereikt door een groene golf die tot stand kan komen door de koppeling van VRI’s door middel van een intelligent systeem.

6. Duurzaamheid

Met een dynamisch verkeersmanagementsysteem wordt de CO2-uitstoot aantoonbaar gereduceerd. Doordat het intelligente systeem zorgt voor een optimale doorstroming op weg en water, is er minder sprake van uitstoot van schadelijke stoffen. Zo is er een proefproject bekend, waarbij een gemeente een aantal opeenvolgende stoplichten op elkaar aansloot om de CO2-uitstoot op die locatie significant te reduceren.

7. Real time sturing

Er is steeds meer behoefte aan directe informatie op kruis- en knooppunten zelf. Door de toevoeging van camera’s met herkenning en ook sensoren aan de VRI’s kan real time informatie worden verkregen waarop gestuurd kan worden. Daarbij is het essentieel dat de juiste onderliggende infrastructuur een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid garandeert zodat uitbreidingen kostenefficiënt toegevoegd worden. Ook het slim gebruik van bestaande infrastructuur valt hieronder.

8. Open Data

Appbouwers vragen in toenemende mate om open data. Door bepaalde verzamelde data aan hen beschikbaar te stellen, helpt de gemeente mee bij de ontwikkeling van slimme apps en oplossingen voor burgers en bedrijven. Een mooi voorbeeld daarvan is het Citydashboard dat in Amsterdam is ontwikkeld. Daarop is bijvoorbeeld te zien of het openbaar vervoer op tijd rijdt, wat de luchtkwaliteit in de stad is en hoeveel plekken er nog vrij zijn in parkeergarages.

Bij drukke of wijd verspreide locaties (zoals sportvelden of evenementen) kan de bezoeker via apps begeleid worden naar de juiste parkeerplaats en of route daar naartoe. Zo worden opstoppingen weer voorkomen.

Meer weten over slim verkeersmanagement?

Wij vertellen u graag meer over slim verkeersmanagement en helpen u met uw uitdagingen op het gebied van connectiviteit.

Neem contact met mij op

Gerelateerd aan dit artikel

Artikel
6 lessen uit de smart city praktijk

Er zijn een aantal cruciale succesfactoren voor een slimme stad. En die gaan vooral over samenwerking. Dat betekent samenwerking tussen afdelingen van de gemeente, tussen de gemeente en de provincie en samenwerking met inwoners en het bedrijfsleven.

Dit is een Lifeline artikel van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiveit. Eurofiber.nl/lifeline.