Open glasvezelinfrastructuur belangrijke basis voor Rotterdamse innovaties

Next De acht overwegingen voor slim verkeersmanagement Prev Regio Utrecht zet in op slimme stad en regio Next

Eurofiber is in 2018 gestart met de aanleg van een grootschalig, fijnmazig glasvezelnetwerk tussen alle locaties van de Gemeente Rotterdam. Met dit project worden alle bestaande glasvezelnetwerken van de Gemeente Rotterdam geoptimaliseerd en gekoppeld aan het Eurofiber netwerk, waardoor er voor de gemeente één hoogwaardig glasvezelnetwerk ontstaat.

Voordelen van één hoogwaardig glasvelnetwerk voor Gemeente Rotterdam

  • Mogelijk maken van smart city ambities van de stad.
  • Realiseren van aanzienlijke besparingen.
  • Waar mogelijk worden gemeentelijke glasvezelnetwerken, waaronder Glazen Maas, optimaal hergebruikt, waardoor investeringen in nieuwe verbindingen tot een minimum beperkt worden.

Smart City Rotterdam een stap dichterbij

Rotterdam bereidt de stad voor op de toekomst en de ontwikkeling van smart city toepassingen spelen daarin een belangrijke rol. In de kern gaat het bij smart city oplossingen om het toepassen van slimme technologie op stedelijke uitdagingen. Innovaties als sensortechnologie, resilience, mobility oplossingen, 5G en big data moeten de stad en de stedeling slimmer, duurzamer en efficiënter maken. Daarvoor is communicatie, data, informatie, kennis en het delen daarvan essentieel. Om dat te kunnen doen is een hoogwaardige digitale infrastructuur noodzakelijk.

Een open netwerk dat de gewenste vrijheid biedt

De gemeente hecht veel waarde aan optimale beschikbaarheid, maximale bandbreedte en veiligheid van het netwerk. Daarbij is de infrastructuur van Eurofiber open. Dit betekent dat de gemeente de volledige vrijheid krijgt om zelf, naar keuze, diensten en toepassingen toe te voegen of te wijzigen. Voor Rotterdam is dit belangrijk. ICT-diensten voor de inwoners, bezoekers en ondernemers in de stad wijzigen immers voortdurend. Daarbij biedt het nieuwe netwerk voldoende mogelijkheden voor de interne ambities van de clusters en de afdelingen.

Social Return on Investment (SROI)

Als aanvulling op dit project investeren Eurofiber en de Gemeente Rotterdam gezamenlijk in de ontwikkeling van een aantal maatschappelijke initiatieven. Gedurende de samenwerking worden deze initiatieven gedefinieerd.

Meer weten over deze klantcase?

Wij vertellen u graag meer over deze case en helpen u met uw uitdagingen op het gebied van connectiviteit.

Neem contact met mij op

Gerelateerd aan dit artikel

Artikel
6 lessen uit de smart city praktijk

Er zijn een aantal cruciale succesfactoren voor een slimme stad. En die gaan vooral over samenwerking. Dat betekent samenwerking tussen afdelingen van de gemeente, tussen de gemeente en de provincie en samenwerking met inwoners en het bedrijfsleven.

Artikel
Connectiviteit als basis voor een smart city

In 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden leven. Nederland zal tegen die tijd uitgegroeid zijn tot één grootstedelijk gebied. Deze ontwikkeling brengt grote economische groei met zich mee, maar zorgt ook voor maatschappelijke uitdagingen.

Dit is een Lifeline klantcase van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiveit. Eurofiber.nl/lifeline.