Regio Utrecht zet in op slimme stad en regio

Next Open glasvezelinfrastructuur belangrijke basis voor Rotterdamse innovaties Prev 6 lessen uit de smart city praktijk Next

Slimme mobiliteit, slim gebruik van gegevens en slimme mensen Eurofiber participeert in nationale projecten, waarbij we bedrijven, steden en things voorzien van hoogwaardige digitale infrastructuur voor het creëren van een smart society. Samen met onder meer Economic Board Utrecht werken we bijvoorbeeld aan het Internet of Things initiatief in regio Utrecht. Vier vragen aan Heerd Jan Hoogeveen, domeinmanager Slim (Diensteninnovatie) van de Economic Board Utrecht, als het gaat om (de gevolgen van) digitalisering.

Hoe zet de Economic Board Utrecht (EBU) zich in voor de slimme stad én regio?

Hoogeveen: “Als EBU geloven we dat economische groei in de regio Utrecht te realiseren is door ons te richten op ontwikkeling van groene, gezonde en slimme initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen als het gaat om digitalisering en slimme mobiliteit. Hiervoor brengen we overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar en maken we waar nodig gebruik van onze financiële instrumenten om nieuwe initiatieven te ontplooien en bestaande initiatieven te versterken. Binnen het domein Slim richt ik me daarbij op thema’s als open en big data, slimme mobiliteit en een gezond startupklimaat.”

“Een mooi voorbeeld daarvan is het Internet of Things, waarin wij infrastructuurpartijen als Eurofiber en The Things Network met de Hogeschool Utrecht samenbrachten. Zodat die in hun opleidingen hun studenten bijna letterlijk kunnen aansluiten op het IoT-netwerk om zo oplossingen voor bijvoorbeeld zorginstellingen te ontwikkelen.”

Je noemt slimme mobiliteit als thema. Waarom gaan de ontwikkelingen op dat gebied nu zo snel?

“Een van de oorzaken hiervan is naar mijn idee de toenemende druk op de regio: tot 2050 groeit het aantal huishoudens in de regio met 42%. Dit vraagt om oplossingen op gebieden als luchtkwaliteit, afval, gezondheid, maar zeker ook mobiliteit. Dat los je niet op met extra asfalt, daar zijn ook ICT-oplossingen voor nodig. Tegelijkertijd vinden er grote technologische ontwikkelingen plaats. Denk aan de zelfrijdende auto: Een paar jaar geleden stonden mensen nog met verbazing te kijken naar de eerste zelfrijdende auto’s van Google. De verwachting was toen dat dergelijke auto’s pas rond 2030 op de weg zouden komen. En anno 2017 rijden ze al op rond!”

Ook Eurofiber volgt deze ontwikkelingen nauwlettend en speelt een actieve rol in de steering committee van de European Automotive Telecom Alliance. De bedrijven in deze alliantie faciliteren de plannen voor de uitrol van een Europees netwerk waarmee zelfrijdende auto’s de weg op kunnen.

Wat is een voorbeeld in de stad Utrecht?

“Een concreet voorbeeld is de gebiedsontwikkeling van de Utrechtse Merwedekanaalzone. De komende jaren zal daar veel nieuwe woningbouw plaats vinden. De gemeente denkt nu al na over de impact daarvan op de mobiliteit van de gehele stad. Eén van de voorwaarden om alles in goede banen te leiden is bijvoorbeeld het aanleggen van een digitale infrastructuur voor de te bouwen woningen.”

Wat betekent de digitale transitie op de werkvloer?

“Wij zien dat digitale transitie in de maatschappij er ook toe leidt dat nagenoeg alle werknemers straks een ‘gevoel voor ICT’ moeten hebben. De digitale transformatie in de economie vraagt om mensen met de juiste digitale vaardigheden voor vrijwel ieder bedrijf en vrijwel iedere functie. In een samenwerkingsverband van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven werken we aan oplossingen om de vaardigheden van medewerkers beter aan te laten sluiten op de eisen die aan hen gesteld worden.”

“Op kortere termijn praat je over het her- en bijscholen van mensen om hen geschikt te maken voor het vervullen van ICT-vacatures. En voor de langere termijn ontwikkelen wij initiatieven voor primair en voortgezet onderwijs waardoor kinderen al in een vroeg stadium kennismaken met ICT en computational thinking. In dat kader willen wij er ook voor zorgen dat de curricula van MBO, HBO en WO beter aansluiten op de vraag vanuit de markt. Dit sluit ook goed aan bij het Eurofiber initiatief Smart City challenges for girls om basisschoolmeisjes in een vroeg stadium te enthousiasmeren voor technologie in de digitaliserende samenleving. Digitale transformatie raakt iedere organisatie en iedere werknemer, overal ter wereld. Door er goed op in te spelen kunnen Utrecht en Nederland hier een economische kans van maken.”

Meer weten over deze klantcase?

Wij vertellen u graag meer over deze case en helpen u met uw uitdagingen op het gebied van connectiviteit.

Neem contact met mij op

Gerelateerd aan dit artikel

Artikel
6 lessen uit de smart city praktijk

Er zijn een aantal cruciale succesfactoren voor een slimme stad. En die gaan vooral over samenwerking. Dat betekent samenwerking tussen afdelingen van de gemeente, tussen de gemeente en de provincie en samenwerking met inwoners en het bedrijfsleven.

Artikel
Connectiviteit als basis voor een smart city

In 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden leven. Nederland zal tegen die tijd uitgegroeid zijn tot één grootstedelijk gebied. Deze ontwikkeling brengt grote economische groei met zich mee, maar zorgt ook voor maatschappelijke uitdagingen.

Dit is een Lifeline artikel van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiveit. Eurofiber.nl/lifeline.