Shared Service Center Syntrophos Toekomstbestendig digitaliseren in Zuid-Holland

Next Pon Dealer Groep: Glasvezel is cruciaal bij transformatie naar ‘Dealer 2.0’ Prev Veiligheidsregio Utrecht (VRU): Schaalbare dark fiber-infrastructuur helpt veiligheid verhogen Next

In Zuid-Holland is de digitale overheid nu al een feit. Paspoorten aanvragen, rijbewijzen verlengen of de raadsvergadering live via streaming video volgen: het is de dagelijkse praktijk in de gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne. De drijvende kracht achter de Zuid-Hollandse digitalisering is Syntrophos, het Shared Service Center van de drie gemeenten.

Uitdaging

De Nederlandse overheid wil burgers en bedrijven centraal stellen en een optimale dienstverlening bieden. Dat wil zij onder andere bereiken door vergaande digitalisering en procesoptimalisatie. In dit kader hebben de gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne in 2013 de krachten gebundeld. Als gevolg van deze samenwerking zetten zij een gezamenlijke digitale infrastructuur op om de eigen ICT beter en kostenefficiënter in te richten. Zo kwam het Shared Service Center Syntrophos tot stand.

Oplossing

Aan de basis van de ICT-diensten van Syntrophos ligt sinds december 2016 een ringvormig Managed Dark Fiber glasvezelnetwerk van 70 kilometer dat de gemeentelijke gebieden onderling met elkaar verbindt en met burgers en bedrijven. Op het netwerk zijn twee eigen datacenters, de drie gemeentehuizen en een twintigtal andere gemeentelijke instanties zoals brandweer, theater, parkeerbedrijf en wijkcentra aangesloten.

Voordelen

De gemeenten beschikken over schaalbare en snelle verbindingen waarmee zij innovaties kunnen introduceren in hun dienstverlening naar burgers en bedrijfsleven. Daarnaast zijn er positieve financiële aspecten. Tot slot draagt het bij tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. De nieuwe digitale infrastructuur stimuleert zo ook innovatie en zorgt voor de komst van start ups in de regio.

Lees de hele klantcase

Wij vertellen u graag meer over deze case en helpen u met uw uitdagingen op het gebied van connectiviteit.

Download klantcase

Gerelateerde artikelen

Artikel
6 lessen uit de smart city praktijk

Er zijn een aantal cruciale succesfactoren voor een slimme stad. En die gaan vooral over samenwerking. Dat betekent samenwerking tussen afdelingen van de gemeente, tussen de gemeente en de provincie en samenwerking met inwoners en het bedrijfsleven.

Dit is een klantcase van Eurofiber. Het Lifeline platform informeert en inspireert op het gebied van digitale connectiviteit. eurofiber.nl/lifeline.